ROT avdrag för snickare i Uppsala

När man anlitar en snickare för att utföra byggarbeten eller hantverksarbeten i hemmet kan man ha rätt att få ett skatteavdrag för arbetskostnaderna. Avdraget kallas för ROT och regleras av regeringen. Här kommer vi gå igenom vad som gäller för att man skall ha rätt till avdraget, och vilken typ av arbeten som godkänns.

Vilka typer av arbeten godkänns?

För att få ROT avdrag för snickare i Uppsala gäller olika krav beroende på om man bor i ett småhus eller i en bostadsrätt. Om man bor i en villa får arbetet både ske inuti själva bostaden och i direkt anslutning till den. Man kan till exempel få göra avdrag när man byter ut delar av fasaden, eller för att byta ut fönsterkarmarna. Bor man i en bostadsrätt måste arbetet ske inuti själva bostaden. Arbete som görs på fasaden ger inte rätt till avdraget.

Vad krävs för att man skall få avdraget?

För att man skall ha rätt till ROT avdrag för snickare i Uppsala måste man ha betalat in minst 50 000 kronor i skatt under det föregående året. Storleken på avdraget är 30 % av den totala arbetskostnaden. Man kan alltså inte få avdrag för eventuella material- och resekostnader. Som mest kan man få 50 000 kronor i avdrag under ett kalenderår. Man får inte heller något avdrag om snickaren är en nära anhörig till en.

För att man skall få avdraget måste man äga bostaden. ROT kan man alltså inte få om man bor i en hyresrätt, eller om man hyr ett hus. Skatteverket kontrollerar alltid äganderätten på den fastighet arbetet utförts i för att avdraget skall godkännas. Det är inte bara köparen som måste uppfylla vissa krav. Det finns även en del regelverk kring själva snickaren som anlitas. Det viktigaste är att denne måste inneha F-skatt, alltså driva ett företag.

Hur får man avdraget?

Det allra vanligaste är att snickaren fakturerar sin kund 70 % av de totala arbetskostnaderna. Det gör det väldigt smidigt för kunden att få ROT avdrag för snickare i Uppsala, som kund behöver man inte hålla på med några krångliga och tidskrävande pappersarbeten. Snickaren skickar sedan in uppgifter till Skatteverket, som kontrollerar och godkänner att avdraget görs. Skulle det av någon anledning vara så att Skatteverket inte godkänner avdraget kommer snickaren fakturera kunden de återstående 30 %.

Det här gäller angående ROT avdrag för snickare i Uppsala